07.09.2020

Kristiines alustatakse ühistranspordi peatuste rajamisega Tallinna Huvikeskuse Kullo esisele ja Forelli tänavale

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse 8.septembril Mustamäe teele Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ esisele ühistranspordipeatuse rajamisega ja 15.septembril Forelli tänavale ühistranspordipeatuse rajamisega.

Mustamäe teele linna sisenevale suunale rajatav ühistranspordi peatus on 3 m laiune ja 41 m pikkune, mis mahutab peatusse kaks liigendbussi. Lisaks on uue ühistranspordipeatuse tagant planeeritud rajada kõnnitee laiusega 3 meetrit ning Mustamäe teel Kesklinna suunas muudetakse sõiduradade laiuseid, milleks on vastavalt 3 ja 3,2 meetrit. Forelli tänavale rajatakse liigendbussidele sobivate parameetritega avatud tasku tüüpi peatus 3 m laiune ja 21m pikkune.

Antud tööde käigus laiendatakse sõidutee, tõstetakse ümber tänavavalgustus, rajatakse kõnnitee ning lahendatakse sademevee ärajuhtimine. Vaegnägijate tarbeks rajatakse ülekäiguradade ette taktiilse kivisillutise ribad.

Ehitustöid teostab InfraRoad AS. Tööde teostamise lepinguline tähtaeg on november 2020. Ehitustööde lepinguline maksumus on 228 000 eurot.

Liiklejatel palume järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et ehitustööde tõttu on piirkonnas tavapärane liiklemine häiritud.

Forelli tn peatus.jpg

Uudise rubriigid: