24.11.2017

Kristiines ja Nõmmel toimusid linnaosakogude avaistungid

23. novembri õhtul toimunud istungitel tervitas esinduskogudesse valituid Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes viis läbi ka esimeeste valimised. Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ütles, et „Linnaosadekogude tegevus jääb kahjuks tihti märkamata, piirkonna inimesed peaks nende esinduskogude kaudu oma ettepanekuid linnavõimu tähelepanu alla tooma.“ Hea meel on näha linnaosakogudes järjepidevust ning et eelmiste koosseisude juhid leiavad uueks ametiajaks toetust, lisas Kõlvart.

Kristiine linnaosakogu liikmeid kogunes esimesele istungile seitseteist ehk täiskoosseis ning linnavolikogu esimees viis läbi esimese päevakorrapunktina kavas olnud esinduskogu esimehe valimise salajasel hääletusel. Linnaosakogu uueks esimeheks valiti Maris Sild, kelle kandidatuuri esitas Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Sirje Keevallik. Maris Sild oli eelmise koosseisu halduskogu aseesimees, kes on tuntud eelkõige lastekaitse ja noorsootöö eestvedajana.

 

Nõmme linnaosakogu avaistungil esitas Peeter Mardna esimehe kandidaadiks Urmas Mardi, kes juhtis  Nõmme esinduskogu ka eelnenud perioodil. Peeter Mardna sõnul oli Mardi tugev ja koostööaldis halduskogu esimees ning  igati vääriline jätkama ka linnaosakogu esimehena. Urmas Mardi valiti salajasel hääletusel esinduskogu esimeheks ning Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart andis talle üle esinduskogu istungi juhtimise.

 

Neljapäeva õhtuks sai peetud linnaosakogu avaistungid ja valitud esinduskogude esimehed seitsmes linnaosas. Reedel toimub linnaosakogu uue koosseisu esimene istung veel Pirital.

 

Linnaosade esinduskogud moodustati Tallinna Linnavolikogu valimistulemuse alusel. Kandideerimise õigus oli hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asus hiljemalt valimisaasta 1. augustil Tallinnas, kusjuures linnaosakogusse kandideerimiseks pidi elukoht asuma selles linnaosas, kus kandideeritakse. Seni linnaosa halduskogu nime all tegutsenud esindusorgan kannab vastavalt haldusreformi seaduse §-le 15 nüüdsest linnaosakogu nime.

 

Linnaosakogul on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsiooni alusel õigus teha kohaliku elu küsimustes linnavolikogule või linnavalitsusele küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi. Algatus esitatakse linnavalitsusele eelnõuna või küsimuste korral kirjaliku järelepärimisena, mille allkirjastab linnaosakogu esimees.

 

Linnaosakogude koosseisude ja asendusliikmete kinnitamise otsustega saab lähemalt tutvuda internetilehelt http://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017