19.05.2021

Kristiines saab laupäeval tasuta ohtlikke jäätmeid ära anda

Kristiine linnaosa valitsus annab teada, et laupäeval 22. mail toimub linnaosas järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisringi ajal saavad linlased tasuta ära anda nende majapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed.

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe sõnul koguti 2019. aastal Kristiines elanikelt kokku 4 806 kilogrammi ja 2020. aastal 8 804 kilogrammi ohtlikke jäätmeid, millest enamuse moodustasid värvi- ja lakijäätmed. „Ohtlikud jäätmed suunati edasi taaskasutuseks ning materjalidena ringlusesse, mitte need ei sattunud olmejäätmete hulka või veel hullem metsa alla või loodusesse. Eelmisel aastal külastas Kristiine kogumispunkte kokku 326 külastajat. Sarnaselt varasematele aastatele, oleme üle-linnalist ohtlike jäätmete kogumisringe korraldamas ka sel aastal kahel korral. Sellel laupäeval peatub jäätmete koguv auto üheksas Kristiine punktis. Kutsun kõiki linnaosa elanikke kasutada võimalust ja loodusele kahjulikud ja inimeste jaoks ohtlikud asjad ära andma,“ lisas Riibe.

Kogumisringide teenust pakub avatud hankemenetluse raames sõlmitud lepingu alusel AS Epler & Lorenz, kellel on pikaajaline kogemus ning kes ka ise ohtlike jäätmeid käitleb.

2021. aasta kevadel ootame kogumisringidele üle andma järgmisi majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.

Lisainfo ja peatuspunktid veebikaardil: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid.

Laupäev, 22.05.2021

 

• 10.00-10.30 Energia 6b juures

• 10.40-11.10 Tuisu/Alajaama ristmikul

• 11.20-11.50 Seebi 32a ees

• 12.00-12.30 Tondi/Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees)

• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas (Sõpruse pst 174/176)

• 13.20-13.50 Luige 3 (Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaal)

• 14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas (pakendikonteinerite juures)

• 14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil

• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

Uudise rubriigid: