22.12.2020

Krõllide jõuluhommik

Krõllikeste jõuluhommik toimus rühmas. Õpetaja tegi lühikese ülevaate jõuludest meil ja mujal maailmas, seejärel lapsed alustuseks laulsid ja helistasid kellasid.
Järgnes õpetajate sketš teemal, mida kinkida Jõuluvanale, kes tavaliselt ise toob kinke, aga kes talle kingi teeb?
Lapsed otsustasid kinkida Jõuluvanale oma laulud, tantsud, mängud ja luuletused, millega siis ka alustati. Ja nagu teada, Jõuluvana näeb ja kuuleb kõike, ning ta saabuski meie rühma akna alla suure kingikotiga.
Lapsed olid suures elevuses. Õpetaja tõi koti tuppa, lugesime ka Jõuluvana kirja, et oleme olnud tublid lapsed ning alustasime kinkide jagamisega. Igal lapsed oli oma tore salm öelda, kõik oli meeles ja võõrkeelsed lapsed laulsid ilusaid jõululaule. Pidu jätkus suure ühise laua taga maiustades.