10.09.2021

Kui rühmas on COVID-19 juhtum

  • Võetakse ühendust Terviseametiga / Terviseamet võtab ühendust lasteaiaga 
  • Kaardistatakse lähikontaktsed
  • Rühm läheb lihtsustatud karantiini. See tähendb, et rühm jääb avatuks, kuid tavapärane õppe- ja kasvatustöö toimub ainult rühmapõhiselt
  • 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jms.
  • Haigustunnusteta lapsed võivad lasteaeda tulla
  • Jälgida lapsi ning haigusnähtude ilmnemisel võtta kindlasti ühendust perearstiga ja teavitada lasteaeda

/Haridusasutuste lähikontaktsetele kehtib lihtsustatud karantiini kord. See tähendab, et tohib käia koolis/lasteaias, ei tohi osaleda huvihariduses, üritustel jm./

Haridus-ja Teadusministeeriumi juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022 sügisel