06.02.2019

Kuidas jagamismajandajana maailma paremaks muuta?

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda kutsub 6. veebruaril 9.30 - 12.45 inspiratsioonihommikule: Kuidas ettevõttena ühiskondlikku heaollu panustada? Räägime jagamismajandusest ja sotsiaalsest ettevõtlusest.

Üritus on tasuta, kuid vajalik eelnev registreerumine Kaubanduskoja kodulehel.

Päevakava

9.30    Registreerimine ja kohv
10.00 Jagamismajandus: müüdid ja võimalused! Jagamismajandust on nimetatud nii ettevõtluse positiivselt innovatiivseks tulevikuks, aga kasvõi Uberi näitel ka orjastamise uueks, vanaajaga võrreldes kavalamaks vormiks. Millal ikkagi toimub edukas ristumine ettevõtja rahalise edu ja inimeste heaolu suurenemise ning keskkonnakaitse vahel? Teeme pildi selgeks koos rahvusvaheliste näidetega.
Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja. 


Näiteid ühiskondlikest algatustest, ideede tutvustused:
10.30  CareMate OÜ https://www.caremate.ee/ pakub koduhooldusteenuseid ja isikuhooldusteenuseid abi vajavatele inimestele, mis võimaldaksid iseseisva elu kodustes tingimustes. Hooldusplatvorm toob abi kiiresti abivajajani ja pakub paindlikku tööd hooldajatele. Karolin Braun

11.00 Tugitakso MTÜ www.facebook.com/tugitakso "Tugitakso avardab erivajadustega inimeste transpordivõimalusi, kaasates sõiduvahendusplatvorme. Arendatakse tervikteenust, kus juht pakub kliendile tuge sõltuvalt tema vajadustest – lisaks sihtkohta sõidutamisele aitab näiteks kliendi tema neljanda korruse korterist taksosse." Ingrid Kõrgema
11.30 Topsiring MTÜ http://www.topsiring.ee/ on keskkonnasõbralikke lahendusi ja korduvkasutust edendav organisatsioon, mis tegeleb jäätmetekke vähendamisega üritustel. Aivo Kangus, projekti algataja
12.00 Kohvipaus

12.15 Ühine aruteluring
Räägime valdkonna võimalustest – erinevatest rahastusmeetmetest, konkurssidest, tugivõrgustikest, kuhu idee olemasolul pöörduda ja toetust saada. Jutuks tuleb modernne kodanikuühiskond – abi inimeselt inimesele ja kollektiivne lähenemine digitaalsele ümberkujundamisele sotsiaalsektoris. Tutvustame teiste seas NULA inkubaatorit, KÜSKi teisi võimalusi, Heateo mõjufonde, Ajujahti, aga ka Euroopa Liidu finantseeritud pilootprojekti EU-GIVE tegevusi 2019. aastal.
Arutelus osalevad Mari-Liis Dolenko (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Keiu Roosimägi (Eesti Jagamismajanduse Liit), Piret Potisepp (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Pirkko Valge (Heateo Sihtasutus), Harri Tallinn (Ajujaht).

 Ürituse info ka FB lehel