12.03.2019

Kuidas korraldada oma koolis uuring õiglase kaubanduse ja vastutustundliku tarbimise teadlikkusest?

Meie kool osales pealkirjas nimetatud uuringus, millest said osa võtta 8. ja 9. klasside õpilased.  Õiglase kaubanduse printsiipide meelde tuletamiseks viisime läbi töötoad, kus vastavate filmide ja nende vaatamisele järgnevate arutelude abil saime ülevaate õiglase kaubanduse vajadusest. Lisaks oli võimalik vaadata garderoobi TV-s lühikokkuvõtet, mille kaudu said ka nooremate klasside õpilased õiglase kaubanduse põhimõtetega tutvuda.

Uuring oli mahukas. Õpilased vastasid veebi kaudu küsimustikule, kus tuli arvestada nende endi kogemusi meie kaubanduses ning teadmisi, mis eelnevalt kogutud. Näiteks sellised küsimused. Miks ostad Fairtrade märgisega kaupu, kas oled sagedasti seda märgist kaupluses kohanud, kuivõrd oluliseks pead, et äriettevõtted arvestaksid arengumaade talunike ja istanduste töölistega kuni küsimuseni, milliste kanalite kaudu õpilased oma info on hankinud.

Töö mahukust näitas ka ajaline kulg. Alustasime eelmise aasta novembris ning tagasiside Mondolt saime veebruari kuus. Näiteks lisame mõned graafikud meie kooli vastustest.

oiglane_kaubandus_1.jpg

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et õpilastel oli tekkinud arusaam õiglase kaubanduse olulisusest. Teadmine, et see on võitlus vaesuse, lapstööjõu kasutamise vastu, inimväärse töötasu saamise eest ning et kõik me saame oma väikesel moel kaasa aidata arengumaade laste õpingutele koolis, nende vanemate paremale käekäigule.

Uuringut juhendas geograafiaõpetaja Ave Loigu