17.10.2019

Kuidas mõjutab organisatsioonikultuur ettevõtte tulemuslikkust?

17. oktoobril 2019 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory Innovatsiooni HUB, 0-korrusel, ruum Mek-031 aadressil Raja 15 Tallinnas.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia 2019" seminaril 17. oktoobril 2019 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory Innovatsiooni HUB, 0-korrusel, ruum Mek-031  aadressil Raja 15 Tallinnas.

  • Ettekanne käsitleb järgmisi küsimusi innovaatilise ja jätkusuutliku ettevõtte juhtimises ja arendamises:

Kuidas mõjutab organisatsioonikultuur ettevõtte tulemuslikkust? 
Kuidas juhtimisstiil mõjutab organisatsioonikultuuri ja mikrokliimat? 
Kuidas siduda ohutusjuhtimine ja uued nõuded ohutusele üldisesse juhtimissüsteemi? 
Millised on väärtused ja strateegilised eesmärgid, et jõuda „jätkusuutliku ettevõtteni?

  • Lekor Marina Järvis on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnaga seotud olnud alates aastast 2001, kui alustas tööd assistendina Ärikorralduse instituudi töökeskkonna ja –ohutuse õppetoolis.  2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö teadmusjuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse teemal ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja  heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjoni jaoks, teostades erinevaid töötervishoiu ja tööohutusealaseid projekte. Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja  ohutuskultuur, juhtimisstiil, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

Loengumaterjalid

Lisainfo:   Krista Kink                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102