05.10.2018

Kuidas osaleda arengukava koostamises? Vaata täpsemalt valminud kaasamiskavast

Strateegia veebilehel on kõigile kättesaadav arengukava kaasamiskava, mis annab ülevaate osalemisvõimalustest kogu arengukava koostamise jooksul.

Avatud kaasamise läbiviimiseks on koostatud kaasamiskava, kus on välja toodud planeeritud kaasamistegevused koos ajakava, kaasatavate osapoolte, soovitud eesmärkide ja tulemustega.

Võimalusi kaasamõtlemiseks ja mõtete avaldamiseks on järgneva pooleteise aasta jooksul rohkelt. Alates 1. oktoobrist 2018. a on avatud strateegiaveebis ideekorje kõigile, kes soovivad eesmärkide seadmisel oma sõna sekka öelda. Lisaks on käesoleva aasta viimastel kuudel tulemas 4 teemapõhist töötuba, kus on samuti fookus linna arengueesmärkide, sh suuremate ambitsioonide seadmisel. Lapsed ja noored  saavad väljendada oma mõtteid läbi erinevate loovusvõistluste.

2019. aastal minnakse aruteludega valdkonna-/sihtgrupipõhiseks seitsmes töötoas. Avalik konsultatsioon strateegiaveebis, mille käigus on võimalik anda tagasidet valminud arengukava tööversioonile ning teha ettepanekuid juba konkreetsemalt tegevuste osas, toimub 2019. a kevadel. 

Kogu arengukava koostamise ajal leiab aset hulk ümarlaudu nii linnaorganisatsiooni sees kui partnerorganisatsioonidega.

Kaasamiskava näol on tegu agiilse dokumendi ehk tööriistaga, mida vajaduse tekkimisel täiendatakse ja ajakohastatakse, et pakkuda päevakohast informatsiooni ning võimaldada parimaid lahendusi kõigile, kes soovivad arengukava koostamisel kaasa lüüa.

Täname linna kaasamisnõunikku Kristjan Maasalu ja Eesti Koostöökogu, kes olid heade mõtetega abiks kava kokkupanekul!

Sisukate kohtumisteni!

Foto autor: Evelin Valdre