11.12.2019

Kuidas toime tulla isikuandmete kaitse üldmäärusega?

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja NJORD Advokaadibürooga kutsuvad 11. detsembril algusega kell 10.00 kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) toimuvale seminarile „Kuidas ettevõttel toime tulla isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR – General Data Protection Regulation)?”.

25. mail 2018 jõustus Euroopa Liidus uus isikuandmete kaitse üldmäärus mis tõi endaga kaasa uusi kohustusi ettevõtetele ja uusi õigusi üksikisikutele. Räägime kuidas määrust Eestis ja Euroopas seni rakendatud on, millele meie ettevõtted peaksid keskenduma, et nende tegevusele etteheiteid ei oleks.

Päevakava

9.45      Registreerimine ja hommikukohv

10.00    Mida on üle-euroopalisest GDPRi alasest kohtupraktikast kasulik teada Eesti ettevõtetel? EL liikmesriigi kohtu lahendid mõjutavad ka meid. Saksa kohtulahendid Google Analyticsi kasutamisel IP anonümiseerimise kohta, õigusliku aluseta uudiskirjade saatmise kohta ja ka n-ö musta nimekirja pidamise kohta.
Keskendutakse järgmistele teemadele:
- vastutava ja volitatud töötleja koostöö ja vastutus
- sobiva õigusliku aluse leidmine isikuandmete töötlemiseks
- andmesubjekti nõusolekule tuginemine ja selle tingimused
- nõue rakendada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid
- andmekaitsealased rikkumised
Liisi Jürgen ja Tea Kookmaa, NJORD Advokaadibüroo
(2 akadeemilist tundi)

11.30     Virgutuspaus

11.45     Mida Eestis tegutseval ettevõttel tuleb silmas pidada muutunud nõuetega kooskõlas olekuks? Milliseid seni kasutamata/teadmata ohte ja võimalusi GDPR ettevõttele loob?
Teemad:
- Inspektsiooni praktika, sh ülepiiriline menetlus
- Andmete edastamine välisriiki ja Brexit
- Vilepuhumine ja andmekaitse
- Riskikäsitlus andmekaitseliste rikkumiste ja mõjuhinnangu võtmes
- Biomeetria – lubatud või keelatud?
Urmo Parm ja Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon
(2 akadeemilist tundi)

13.15     Vaba arutelu

Täiendav info ja registreerimine Kaubanduskoja kodulehel