25.06.2021

Kuidas toimida kinnistul murdunud või ohtlike puude ja okstega

Suvekuumus toob aeg-ajalt kaasa tormituuli, mis saavad jagu ka suurtest puudest ning murdunud või ohtlikud puud on vaja kinnistult eemaldada. Tallinnas muutus tänavu veebruarist lihtsamaks linnalt nõusoleku saamine ohtlike okste lõikamiseks ja puude raieks.

Kui kinnistul on osaliselt murdunud oks või puu, või mis välise vaatluse hinnangul võib murduda, või on tehtud sellekohane ettekirjutus, on vaja sellest esimesel võimalusel teada anda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile e-aadressil kommunaal@tallinnlv.ee.   

Kirja tuleks panna raiutavate puude arv, puude kasvukoht (aadress), liik ja rinnasläbimõõt ning raie või lõikuse põhjendus. Samuti lisada puu või oksa fotod, mis tõendavad selle ohtlikkust. Kui on tehtud ettekirjutus ohtliku olukorra likvideerimiseks, tuleks see keskkonna- ja kommunaalametile edastada koos sooviga asuda ettekirjutust täitma.   

Kõik kirjad registreeritakse Tallinna raielubade andmebaasis ja need on avalikult nähtavad. Keskkonna- ja kommunaalametis vaadatakse edastatud fotod ja muu info üle ning vajadusel kontrollitakse olukorda kohapeal.

Ühe tööpäeva jooksul annab amet nõusoleku puu raiuda või ohtlik oks lõigata.

Kui ohtlikku olukorda on asutud likvideerima enne nõusoleku saamist, ei juhtu midagi halba, kui amet on samuti seisukohal, et tegemist on ohtliku olukorraga. Kui aga selgub, et raiutud on puu, mis ei olnud ohtlik, kaasneb sellega uue haljastuse rajamise kohustus.

Ohtlik oks tuleb lõigata või puu raiuda kümne päeva jooksul. Pärast selle tähtaja möödumist tuleb taotleda tavapärases korras raie- või hoolduslõikusluba.

Lisaks soovib keskkonna- ja kommunaalamet juhtida tähelepanu sellele, et puid on vaja jälgida järjepidevalt, tarvidusel küsida nõu arboristidelt ning pöörduda ameti poole vajaliku loa saamiseks. Õigeaegne hoolduslõikus tagab puu pikaealisuse ja ohutuse. Samuti palub amet ehitustegevusel säästa puude juuri vähemalt võra ulatuses, sest puude elutegevuseks ja püsti püsimiseks on juured esmatähtsad. Puude juured asuvad enamasti just ülemises (50 cm) pinnasekihis ja nende kahjustamisel tekib tüvemädanik, mis muudab puu aastate pärast ohtlikuks või võib puu järgmise tormiga murduda.

Täpsemat informatsiooni leiab Tallinna Linnavolikogu 26.02.2021 määrusest „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“.

   

 

Uudise rubriigid: