25.05.2018

Külalised Hispaaniast Alcala Ülikoolist

25.mail 2018 külastasid Tallinna Suur-Pae Lasteaeda õpetajad Hispaaniast, kes tutvusid erinevate keelekümblusprogrammidega Eestis. Visiidi käigus 22-25. mai 2018 külastasid Alcala Ülikooli õppejõud Innove SA Keelekümbluskeskust, Tallinna Kellukese Lasteaeda ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumit.

Hispaanlased tutvusid lähemalt Suur-Pae lasteaia ja seal asuva eesti keele kui teise keele piirkondliku metoodikakeskusega, mis koostöös SA-ga INNOVE osutab tuge Harjumaa ja Tallinna õpetajatele alates 2014. aastast.

Metoodikakeskus organiseerib eesti keele õetajatele erialaseid loenguid, seminare, konverentse ja töötubasid. Keskuses on raamatukogu, kust on võimalik laenutada metoodilisi materjale, erialastkirjandust,  filme, CD-plaate ja kaasaegseid mänge, mida õpetajad saavad õppetegevustes kasutada.

Visiidi käigus korraldati külalistele ringkäik rühmadesse, kus nad said vaadata kolme keelekümblusrühma erinevaid õppetegevusi, kus lapsed mõistatasid mõistatusi, laulsid, kasutasid konstruktorit LEGO Education ning programmeerisid Bee-Bot ja Ozobot minirobotitega. Robotite ehitamine ja programmeerimine arendab laste käelist tegevust, loogilist mõtlemist, meeskonnatööd ning väljendusoskust. Robootika haarab kaasa nii poisse kui tüdrukuid. 

Külalisõpetajatele avaldas muljet erinevate innovaatiliste lahenduste kasutamine õppetegevustes ning nad olid väga üllatunud, et robotitega programmeerivad juba 3-4 aastased lapsed iseseisvalt. Samuti proovisid külalised ise kätt programmeerimises Bee-Bot robotitega, mis osutus neile isegi koos laste abiga üsna keeruliseks. Külalised märkasid, et laste loovuse arendamiseks kasutab Suur-Pae Lasteaed aktiivõppemeetodeid ja huvitavaid kaasaegseid robootika vahendeid.

Hispaanlastele meeldisid organiseeritud mängulised õppeprotsessid, selline lähenemine tõstab õppimise efektiivsust ja samuti lapse huvitatavust. Eesti keele tundides on lastel põnev ja nad on väga head suhtlejad.

Õpetajatele Hispaaniast pakkus suurt huvi aktiivne õppimine õues, mille käigus suunatakse lapsi märkama, uurima ning kogema mängu kaudu. Silma jäi külalistele Suur-Pae Lasteaia kena ja hooldatud õueala kaasaegsete rajatistega laste liikumistegevuste arendamiseks. 

2017/2018 õppeaasta jooksul jagasid Tallinna Suur-Pae Lasteaia õpetajad oma kogemusi kolleegidega nii Eestist (õpetajatega Paekaare, Mardi, Südamekese ja Pirita Lasteaiast) kui ka välismaalt (Soomest, Lätist, Leedust ja Hispaaniast).

Suured tänud INNOVE SA Keelekümbluskeskuse meeskonnale ja Suur-Pae Lasteaia perele!

Vaata pilte pildialbumist: