13.06.2017

Külalised Taanist Tallinna Lasteaed Õunakeses

13.06.2017 külastasid Lasteaed Õunakest Taani sotsiaaltöö ja tervishoiu kõrgkoolist SOSU Syd 4 õppejõudu.

Külalistele tutvustasime nii maja ennast kui ka erirühmade õppe- ja kasvatustöö korraldust, alternatiivkommunikatsiooni ja laste motoorikat toetavaid abivahendeid. Lähemalt sai ka räägitud, millised on eripedagoogi, logopeedi, füsioterapeudi ja muusikaõpetaja rollid meie majas.

Palju küsimusi oli haridussüsteemi kohta ning ka kuidas toimub rahastamine, milline on vanema osa ja kas saadakse ka soodustusi. Küsiti ka üle kuhu lähevad meie lapsed pärast lasteaia lõpetamist, sai seletatud, et nõustamiskomisjon otsustab millise õppekava järgi hakkab laps õppima ning siis edasi kooli, kas kodukoha kooli või erikooli.

Mis külalisi aga imestama pani, oli meie soolakamber. Ei teatud sellisest teraapiast või võimalusest mitte midagi.

Rohkem infot SOSU Syd kooli kohta leiad SIIT!

Soolakamber 13.06.2017.jpg