07.02.2020

Külalised Türgist

Erasmus+ Vet Traineeships projekti raames viibivad Eestis praktikandid Türgist. Külalised õpivad Türgi lõunaosas, Karabuk linnas asuvas Karabuk Yehya kEmal Beyalti rakenduskõrgkoolis alushariduse valdkonnas. Külalised viibivad meie lasteaias 4.02-14.02.

Käimasoleva koostööprojekti nimetus on Child Development and Education ehk Laste areng ja haridus. Projekti eesmärgiks on tutvuda Europa alusharidussüsteemiga ning saada teadmisi erinevatest metoodikatest.

5 üliõpilast koos õppejõuga viibivad Eestis kahe nädala jooksul ja igas nädalas 3 päeva Tallinna Vormsi lasteaias, kus tutvuvad laste õppe- ja kasvatustegevustes kasutatavate metoodikatega ning täeindavad oma teadmisi.

Esimese külastusnädala jooksul tutvusid külalised meie lasteaias kasutatavate metoodikatega ja tegevussuundadega. Krattide rühmas jälgisid külalised Kiusamisest vabaks metoodikast lähtuvat karukoosolekut ning Kiisupere rühmas tegid tutvust Arvumaaga. Veel osalesid külalised sõimerühmade spordipäeval ning külastasid robootikategevust, mille raames said ka uudistada meie lasteaias kasutatavaid erinevaid haridusroboteid ning neid ka ise katsetada. Põneva nädala lõpetuseks said külalised koos Õunakeste rühma lastega liikumistegevuses osaleda ning vihmapilli meisterdada.

Meie lasteaed võõrustab külalisi ka järgmise nädala jooksul, mil jätkatakse tutvumist erinevate õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega.