04.10.2019

Külalised lasteaias

26.septembril külastasid meie lasteaeda rahvusvahelisel alushariduse konverentsil "Challenges and possibilities in multilingual Early Childhood Education" osalejad.

Tallinna Vindi Lasteaed oli üks esimestest, kes liitus Keelekümblusprogrammiga. Meie lasteaias on üks osalise keelekümblusega ja kaks täieliku keelekümblusega rühma.

Külalistel oli võimalus tutvuda majaga ja osa saada õppetegevustest täieliku keelekümblusega Pääsukeste ja Sipsiku rühmas. Sellele järgnenud vestlusrigis tutvustati erinevaid eesti keele õpetamise meetodeid, mida lasteaias kasutatakse.

2018. aastast liitus lasteaed ka projektiga "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas".

Nonna Meltsas
direktor