07.11.2017

Külas Lilleküla komando

Teisipäeval, 07. novembril külastas meie lasteaeda Päästeameti Lilleküla komando. Iga-aastase projekti „ Tulest targem“ raames viikase koolieelikute rühmas läbi loengu vormis ohutu käitumise õppus.

Loengus said  osaleda ka aasta nooremad lapsed, sest käsitletav teema on vajalik ja lastele väga huvipakkuv. Vaadeldi päästetöötajate vormiriietust ning räägiti selle funktsioonidest. Samuti arutleti põhjalikult selle üle, kuidas käituda ohutult juhtunud õnnetuste korral.

Kõige põnevam osa lastele ootas aga õues, kui kõik rühmad said lähemalt uudistada tuletõrjeautot ning näha sealseid tavaliselt peidus olevad päästetöötajate tööriistu. Loomulikult ei puudunud ürituselt sireen ning vilkurid.

õppealajuhataja Karin Pero