12.10.2017

Muusikaõpetajad Lätist

9.oktoobril külastasid meie lasteaeda muusikaõpetajad Läti Vabariigist. Külastuse eesmärgiks oli vaadelda erinevaid muusikategevusi, jagada omavahel kogemusi ning ideid. 23 liikmelisel delegatsioonil oli meie lasteaias võimalik vaadelda Tammetõrude ja Pihlamarjade rühma muusikategevust. Muusikaõpetaja Leena Ojavee juhendamisel näitasid lapsed mitmekülgseid oskusi: kõlas pillimäng plaatpillidel, tantsiti rahvuslike elementidega tantse, lauldi, mängiti laulumänge. Mitmesse tegevusse kaasati aktiivselt ka külalised. Eriliselt liigutav ja meeldejääv oli Pihlamarjade rühma laste lätikeelne laul "Kukeke", mis pani külalised kohe kõlaval häälel kaasa laulma. Külalistelt saadud tagasiside oli ülimalt positiivne. Tegevustes kasutatud muusika ja eesti lastelaulud meeldisid nii väga, et pildistati kasutusel olnud õppematerjale, noote ning paluti saata CD. Pärast muusikategevusi vaadeldi maja ja rühmaruume. 

Aitäh meie suurepärasele muusikaõpetajale Leena Ojaveele lasteaia esinadmise eest!

Järgmisel päeval oodati meid koos lätlastega Männi lasteaeda

Suured tänud Männi lasteaia õppealajuhatajale projekti eestvedamise eest!