08.07.2021

Kullamäe rühma õpilasmalevlased abiks Kullatera lasteaias

Kullatera lasteaed sõlmis koostöölepingu SA-ga Õpilasmalev ja pakub sellel suvel tööd töökatele Kullamäe rühma noortele.

Malevlased pakuvad oma abikäsi ajavahemikul 5.juulist kuni 16.juulini. Kullatera lasteaias töötab 5 noort ja teine „mäe“ osa rühmast töötab Lasnamäe linnaosas.

Kümne tööpäeva jooksul saavad noored proovida erinevaid töid: kuuri koristamine, mänguasjade pesemine, heki lõikamine, riisumine, rohimine ja kaevamine, õppeaia ja lillepeenarde kastmine, pinkide ja laudade värvimine, asfaltimängude uuendamine ja piirdeaia värvimine. Siseruumide töödeks on Kullatera lasteaia raamatukogu korrastamine ja innovatsioonikeskuse Roboaed õppevahendite korrastamine.

Maitsva lõunasöögi kindlustab igapäevaselt Mervir OÜ.

Peale töökaid hommikupoolikuid koguneb rühm tööajavälise aja sisustamiseks erinevateks meelelahutuslikeks tegevusteks Tallinna erinevates paikades.

Kullatera lasteaed tänab abi eest: rühmajuhendaja Gretet, malevlasi Mirjam Saskiat, Emiliet, Adeelet, Rasmust ja Mathiast.