16.11.2016

Kullateras õpivad kõik

Igal kolmapäeval, siis kui lapsed hommikupoolsetest tegevustest puhkavad, kogunevad Kullatera õpetajad lasteaia saali, et vahetada kogemusi ja üksteiselt õppida.

Kullatera lasteaed osales suve hakul ProgeTiigri projektis elektrooniliste ja robootiliste vahendite hankimiseks. Panustasime osaliselt ka lasteaia eelarvest ning praeguseks on meil päris märkimisväärselt vahendeid, et viia igapäevaselt kõikides rühmades läbi tegevusi robootiliste ja elektrooniliste vidinatega, õppides konstrueerima ja programmeerima.

Selle õppeaasta teema on robootilised ja elektroonilised vidinad, IPadi ja 4D liitreaalsuskaartide kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste kaasajastamiseks ja õppetegevuste põnevamaks läbiviimiseks.

Kolleegid vahetavad kogemusi kuidas erievaid vahendeid kasutada, missugused on põnevad lahendused ja milliseid uusi võimalusi tegevuste läbiviimiseks pakuvad innovaatilised infotehnoloogilised vahendid.