16.12.2017

Kullatera otsib õpetajat

Ootame kandideerima õpetaja ametikohale koolieelikute rühmas.

Pakume tööd rühmaõpetajale (töökoormus 1,0 kohta) lapsehoolduspuhkuse asendajana alates 02.01.2018a

Töötasu vastavalt kvalifikatsioonile. Kõrgharidusega õpetaja töötasu bruto 1050€ kuus.

Kullatera lasteaia õpetajad töötavad 7h päevas, rakendatakse õpetajate kattuvat tööaega. Töögraafikud koostatakse laste huvisid arvestades.

Ootame kollektiivi töötajat, kellel on meiega sarnased väärtushinnangud. Väärtustame lapsekesksust, loovust, innovaatilisust, avatust, pühendumist ja lojaalsust. Rakendame erinevaid uuenduslikke metoodikaid. Tublimate jaoks on tulemustasusüsteem.

Kui meil on ühine nägemus lasteaiaõpetaja tööst, siis ootame kandidaadi CV koos motivatsioonikirja ja haridusdokumendiga asutuse e-postile: kullatera@kullatera.edu.ee