18.04.2022

Kullaterad õppisid õunapuude lõikamist

Õunapuid ei pea tingimata lõikama, aga kui soovite saada suuri ja ilusaid õunu, siis oskuslik lõikamine annab hea tulemuse ning tagab ka õunapuude pika eluea. Täna toimus Kullatera juba väga vanas õunaaias õunapuude noorenduslõikus. Praktilise koolituse Kullatera aiandushuvilistele viis läbi Aiatark Väino Eskla.

Puude ja põõsaste üheks oluliseks hooldustööks on nende okste lõikamine ja võra kujundamine. Sellega saab reguleerida taimede kasvu ja kuju, õitsemist ja viljakandvust, tervist ja vastupidavust. Kuna lõikamine on tõsine sekkumine taimede arengusse, tuleks seda teha nii, et kasu saaksid nii nemad kui ka meie.

Esimene tund koolitusest pühendati aias puude- ja põõsaste hoolduslõikusega tegelejatele vajalike kääride, saagide ja vahenditega tutvumisele.  Saime teada, kuidas ja millega katta saelõikehaava. Toimus puude esmane vaatlus, mille käigus selgitasime välja millest alustada ja mida jälgida õunapuude lõikuse juures, miks ja mismoodi lõgata.

Lõigata tuleb parasjagu, mitte liiga vähe ega ka liiga palju. Praktilise töökogemuse sai igaüks, kes tahtis kätt proovida oksakääridega või teleskoopvarrega oksalõikuriga, akusaega, oksasaega või käsisaega töötamisel. 

Suur tänu põneva õpikogemuse eest Väino Esklale.

Õunapuudehooldus2.jpg  Õunapuudehooldus3.jpg

Õunapuudehooldus4.jpg  Õunapuudehooldus5.jpg

Nii ei tohi lõigata.jpg  Õunapuudehooldus7.jpg

Linnaaianduse töögrupp