18.11.2016

Kultuurikeskuses Lindakivi toimus traditsiooniline „teekohtumine“

Reedel, 18. novembril, toimus Kultuurikeskuses Lindakivi järjekordne üritus nimega „Teekohtumine“. Kohtumisüritus sai alguse 2011. aasta detsembris ning sellest ajast on see olnud väga populaarne ja alati oodatud linnaosa eakate elanike seas.

„Teekohtumistel“ toimuvad erinevad kontserdid, harivad loengud, filmide linastused ja otsene suhtlemine kultuuri- ja teadustegelastega ning valitsuse ja riigiasutuste esindajatega. Järjekordsel üritusel Lasnamäe eakatele oli pakutud osaleda  Maanteeameti, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti ning MTÜ Loome Tervist koostööprojektis „Peatu ja vaata!“.

Loeng- vestlusring oli suunatud Tallinna eakatele inimestele vanuses 65+, kes osalevad igapäevases liikluses, kuid vajavad abi ja toetust areneva liikluskeskkonna muutustega toimetulekul.  Loengu käigus anti ülevaade kehtivast  Liiklusseadusest, eakatega juhtunud liiklusõnnetuste põhjustest ning jagatakse praktilisi nõuandeid igapäevaseks liiklemiseks. Vestlusringi käigus arutati, millised on eakate mured liikluses ning kuidas saab igaüks panustada liiklusohutusse.

Lisaväärtusena oli projektis osalejatel võimalik esitada omapoolseid ettepanekuid liikluse ohutumaks muutmiseks, mis esitatakse vastavatele ametkondadele (Tallinna Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet jm). Ürituse lõpus said osalejaid nautida suupisteid ja teed ning vestelda meeldivas õhkkonnas.

„.Linnaosa vanemad elanikud alati ootavad neid kohtumisi. Pensionile jäänud inimesed ei tohiks koju norutama jääda ja „teekohtumised“ on väga hea võimalus ennast harida, uute inimestega kohtuda ja meelt lahutada. Kindlasti jätkame ja arendame seda traditsiooni ka edaspidi,“ märkis Lasnamäe linnosa vanem Maria Jufereva peale ürituse toimumist.