14.01.2022

Kevadhooaja kultuuriprojektide toetuste taotlusvoor on avatud 17. veebruarini

Kevadiste kultuuriprojektide taotlusvoor on avatud mittetulundustegevuste toetuseks, mis on suunatud linlaste kultuuri- ja loometegevuse arenguks, traditsioonide säilitamiseks, linna kultuurikalendri mitmekesistamiseks, rahvakultuuri tutvustamiseks ning kogukondlike tegevuste elavdamiseks kõigis kunstivaldkondades peale muusika. Taotlusi kultuuriprojektide toetamiseks, mis toimuvad alates 1. aprillist 2022 saab esitada 17. veebruarini.

Käesolevast aastast on Tallinn UNESCO muusikalinn ning sellega seoses on muusikaprojektidele kavas avada eraldi taotlusvoorud. Täpse info muusikavoorude eesmärkide ja tähtaegade kohta avaldab Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet veebruaris.


Eraldi taotlusvoor on avatud laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevatel kollektiividele ja poolprofessionaalsetele kooridele ning muusikakollektiividele. Eraldatavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruaril 2022. 

Projektitoetuse taotluse esitamise järgmised tähtajad avalikustatakse vähemalt 28 kalendripäeva enne taotluse esitamise tähtaja algust. Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ja toetuse määramise lisatingimustega saab tutvuda Tallinna kodulehel

Taotlus ning hilisem tegevus- ja kuluaruanne esitatakse iseteeninduskeskkonna kaudu.

 

Kultuuritoetuste taotlemise lisainfo:

Marina Fanfora
Tel. 645 7323
Marina.Fanfora@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: