18.06.2015

Kümme aastat edukaid PPP-projekte Tallinnas

Tänavu juunis lõpeb Tallinnas esimene, 2005. aastal sõlmitud PPP leping ehk linna ja erasektori vaheline koostööleping koolide remontimiseks ja haldamiseks. Kümne aastaga on PPP-projektidena korda tehtud 22 koolimaja ning 2 lasteaeda.

30. juunil 2015 lõpevad Tallinna Pae Gümnaasiumi ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi hoonestusõiguse ja üürilepingud Riigi Kinnisvara AS-iga (RKAS). Koostöös RKAS-ga said need koolid 2005. aastal tervikremondi ning ettevõte on koolidele kümme aastat osutanud hooldus- ja haldusteenust. Linn on selle eest tasunud igakuiseid rendimakseid.

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul on koostöö erasektoriga olnud vajalik, tulemuslik ning kasulik nii linna kui ka koolide vaatenurgast. „Linn ei oleks ainult oma vahenditega suutnud nii lühikese aja jooksul korda teha nii palju koole, kui seda on tehtud koostöös erasektoriga. Kümne aastaga on Tallinnas tervikremondi läbinud 38 kooli, millest 22 said remondi PPP-projektidena ning 16 linna rahaga. Tänu PPP-le on meil praeguseks korras ligi 90 protsenti koolidest,“ rääkis Andres Pajula. „Peale selle osutab erasektor hoonestusõiguse perioodil koolidele hooldus- ja haldusteenust, mis võimaldab kooli juhtkonnal keskenduda suuremas osas oma põhiülesandele – õppetöö korraldamisele.“   

Pae gümnaasiumi direktori Izabella Riitsaare hinnangul on koostöö RKAS-ga andnud koolile positiivse kogemuse ja sellega võib enamjaolt rahule jääda. „Kui hoonega tekkis probleeme, andsime sellest haldurile teada ning probleemid lahendati. Eriti soovin tunnustada Vilve Ervinit, kes jälgis pidevalt olukorda koolis, kaardistas puudused, koostas memo ja korraldas vajalikud tööd märguannet ootamata,“ sedastas Izabella Riitsaar. „Vähem rahul oleme olnud koristusteenusega, mille osas meie hinnangul annaks parema tulemuse n-ö oma maja koristaja, kes on kollektiivi liige ja tunneb suuremat vastutust.“ 

Mustamäe gümnaasiumi juhtkonna arvates võis rahule jääda nii tehnohoolduse kui ka koristusteenusega.     

Enne lepingu lõppemist on RKAS-l kavas mõlemas koolis lõpetada suuremad plaanitud tööd, samuti teha põhjalik suurpuhastus.

RKAS-i haldusosakonna juhataja Margit Dengo arvates onTallinna Haridusamet olnud RKAS-ile väga heaks koostööpartneriks. „Tallinna Pae ja Mustamäe Gümnaasiumid olid esimesed kaks kooli, mis rekonstrueeriti kooliinvesteeringute programmi raames ning sealt oleme kogunud väga palju kasulikku kogemust hilisemaks. Võib öelda, et need kaks kooli on andnud suure panuse RKAS-i poolt väljatöötatud juhendile „Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele“, mida on kasutatud parima praktikana veel paljude järgnenud koolihoonete ehitamisel ja rekonstrueerimisel,“ sõnas Margit Dengo. „Samuti on hea meel, et oleme saanud koolidele olla nõu ja jõuga abiks kinnisvarakeskkonnaga seotud küsimustes ning kogunud ka ise kogemusi lahenduste leidmisel igapäevastele kinnisvara haldamise ja korrahoiuteenuste alal koostöös koolide majandusalajuhatajate ja direktoritega. Täname koole pikaajalise koostöö eest ning selle eest, et RKAS-i haldurid võeti koolipere seas omaks ja nende panust osati hinnata.“

Käesoleval hetkel on Tallinna linnal sõlmitud 22 kooli hoonestusõiguse lepingud. Kuna koolide osas on koostöö erasektoriga olnud tulemuslik, rakendas linn PPP-d ka lasteaedade puhul.  

 

Lisateave:

Anti Sirkel
Haldusosakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404599, 5267243
anti.sirkel@tallinnlv.ee

 

Teksti koostas:  Leini Jürisaar, leini.jyrisaar@tallinnlv.ee

 

 

Uudise rubriigid: