13.11.2017

Kümne kuuga laekus linnakassase 516,9 miljonit eurot

2017. aasta kümne kuuga laekus linnakassasse kokku 516,9 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 83,2% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kümne kuuga 347,9 miljonit eurot, moodustades 86,0% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 310,3 miljonit eurot ehk 84,7% ning kohalikke makse 11 miljonit eurot ehk 93,4% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kümne kuuga 67 miljonit eurot ehk 89,8% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus kümne kuuga 3,4 miljonit eurot, moodustades 102,5% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 89,6 miljonit eurot, mis moodustab 78,2% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus kümne kuuga 9 miljonit eurot ehk 37,7% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kümne kuuga kokku summas 538,2 miljonit eurot, mis moodustab 79,6% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 457,9 miljonit eurot, mis moodustab 81,6% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 72,2 miljonit eurot ehk 69,4% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 8,2 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes oktoobrikuu lõpu seisuga 28 miljonit eurot.