29.11.2017

Kutse seminar-arutelule "Noorte ja Eesti Vabariigi tulevik – meie 2100. aastal”

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing kutsub noori (alates 14. eluaastast) ja spetsialisti seminar-arutelule “Noorte ja Eesti Vabariigi tulevik – meie 2100. aastal”, mis leiab aset 2.12.2017 kell 11 Tallinna Ülikoolis.

Seminari eesmärgiks on tekitada ühiskondlikku diskussiooni noori puudutavate ja ühiskondlike murekohtade ümber, käsitledes muu hulgas ka selliseid teemasid nagu: mitmekesisus ühiskonnas, koostöö ja kultuuridevaheline dialoog, teineteise mõistmine, võrdne kohtlemine, lõimumine ja Eesti 100 ning muud Eesti tulevikuga seotud küsimused. Paremat ideed kasutatakse loodava muusikali "Aelita 2.0" stsenaariumis. 

Muusikali valmistamise protsessist räägib peaprodutsent Vassili Golikov. Noored ja huvitundjad arutlevad Eesti Vabariigi tuleviku üle, missugune Eesti ja noorte elu hakkab olema 100 aasta pärast, noorte rollist oma riigi arendamisel ning ka maailma globaalsetest väljakutsetest. Kõige aktiivsemad tunnustatakse Tallink Hotelli poolt kinkekaartidega ja erinevate meenetega.

Moderaatori ja ekspertide rollis esinevad noorsootöö spetsialistid ning hariduse- ja kultuuripoliitika eksperdid (Dan Tõnus,  Elizaveta Cheremisina, jt).

Seminari päevakava:

Laupäev, 2. detsember 2017 (Terra maja, 3 korrus, T-324 )

11–11.10 Muusikali “Märka inimeses imet” tutvustamine ( Vassili Golikov)

11.10–11.30 Põhilised noorte väljakutsed Eestis (Dan Tõnus, Elizaveta Cheremisina)

11.30–12.30 Arutelu gruppides “Noorte ja Eesti tuleviku visioon 2100 aastal”

12.30–13.00  Kohvipaus

13.00–14.00 Arutelude tulemuste esitlemine ja kokkuvõtte tegemine

Üritus toimub EV100 pühendatud projekti “Märka inimeses imet” raames.

Registreeruge siinNB! Esimesed 50 inimest osalevad tasuta!