25.06.2020

Kutsume liituma Südalinna Kooli kollektiiviga

Südalinna Kool on viimastel aastatel hoogsalt kasvanud. Nüüd on meil õpilasi juba veidi üle 500. Seetõttu vajame uusi töötajaid. 

Ootame kooliperega ühinema koostöiseid ja põnevaid väljakutseid ootavaid õpetajaid, kes on valmis kasutama (või meie toel õppima) tundides digivahendeid ja looma mitmekesiseid õpiülesandeid. 

Südalinna Kool on kesklinnas asuv uuendusmeelne põhikool, kus on väga hea õpikeskkond, mis soosib õpetajate koostööd, innovaatilisi meetodeid ja aktiivseid ainetunde ning tervist edendavat eluviisi. 

Ootame oma kooliperre: 

  • geograafia õpetajat (osaline koormus; alates oktoober 2020)

Südalinna Kool pakub oma töötajatele:

  • coachingut, kovisiooni ja/või mentorlust;
  • kaasaegset õpi- ja töökeskonda;
  • haridustehnoloogilist tuge ja abi;
  • toetavat tugimeeskonda toimetulekuks HEV õpilastega;
  • kolleegide tundide külastamist ja tutvumist teiste koolidega;
  • koostöist õpetamist erinevate lõimingumoodulite abil;
  • põnevates projektides osalemist;
  • õpetajate liikumisvahetundi ja teisi töötajatele või kooliperele pakutavaid ühisüritusi.

Lisainfo ja CV saatmine: direktor@sydalinna.edu.ee või telefonil 6180 150.