18.12.2020

Tallinna kuu klassijuhataja november 2020

Klassijuhataja teema-aasta raames igakuiselt kool esitab oma kandidaadi Tallinna Haridusametile. Rõõmuga anname teada, et novembrikuu klassijuhataja on valitud, seekord 45 tunnustusettepaneku seast erinevatest Tallinna koolidest! Tehtud ettepanekutes tõsteti esile väärtusi nagu individuaalne lähenemine, üksteise väärtustamine, hoolivus, kaasamine ning vastutustundlikkus.

Kui novembrikuus tähistatakse traditsiooniliselt isadepäeva, siis Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis on olemas „klassi-isa“ - Boriss Putškov, kahe 8. klassi klassijuhataja. Õpetaja Borissi tegevus selles üsna keerulises eas noorukite individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel on erakordne - igal hommikul võtab ta oma õpilasi vastu garderoobis ning tal on igaühega millestki rääkida: kellelegi vaikselt probleemist sosistada, kellegi tuju parandamiseks nalja visata või mõni tähelepanu juhtiv märkamine teha. Igal juhul on õpetaja Borissil alati märkamist ja tähelepanu ning innustavaid sõnu igaühele. Boriss Putškov õpetab ka poistele tehnoloogiat. Igal aastal kaitseb tema juhendamisel oma töid ligi 10 põhikooli õpilast, kes õppeaine raames valmistavad nooremate õpilaste jaoks erinevaid arendavaid mänge. Käesoleval aastal otsustas ligikaudu 25 poissi ja tüdrukut(!) klassidest, kus Boris on klassijuhataja, tema juhendamisel õppida ja tegutseda. Hoolimata sellest, et õpilaste seas on populaarsed digitehnoloogiad, on õnnestunud Borissil äratada huvi ka puidutöö vastu. Igal aastal võtavad tema õpilased edukalt osa näitusest "Käsitöö ja tehnoloogia". Tundides töötatakse väga erineva materjaliga: huvitad kivid, kooliterritooriumil vanad puud ja puukõverikud. Tegevuse eesmärgiks on panna noori inimesi nägema ilu elu lihtsates ja harjumuspärastes asjades.

Klassijuhataja ja aineõpetaja töös on Boriss Putškovi jaoks oluline igale õpilasele individuaalse lähenemise leidmine, isegi kõige "keerulisematele". 4.-9. klasside õpilaste jaoks on õpetaja Borissi tunnid sageli lemmikud. Kolleegide ja lapsevanemate hulgas on käibel nali, et küll oleks hea Boriss Putškovi "kloonida". Tunnustusettepaneku esitajaks Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolipere.

Palju õnne!

Klassijuhataja teema-aasta 2020/2021