20.04.2021

LAK- kuu Tallinna Kihnu Lasteaias

Tallinna Kihnu Lasteaias ei jäänud ka sellel aastal LAK- kuu tulemata.

Töörühma koosolekul arutati erinevaid võimalusi kuidas teha nii, et iga laps saaks aktiivselt osaleda ning jätkata eesti keele õppimist huvitavas ja interaktiivses vormis.

Õpetaja Anna Faizrahmanova tegi ettepaneku luua lastele erinevaid huvitavaid digimänge veebikeskkonnas.

Päikesekildude rühma õpetaja Külli Loopmann ja Tuulekildude rühma õpetaja Linda Niglas soovitavad mänge kodulindude- ja aastaegade teemal, eesti keele õppimist alustavatele 3.aastastele lastele.

 https://learningapps.org/display?v=pv5eia55321

https://learningapps.org/display?v=patzi1waa21

Merelaidude ning  Värvikildude rühma õpetajad Milana Drobysheva ja Michelle Marie Elisabeth Tiit soovitavad koos lastevanematega 4-5 aastastel lastel mängida lõbusaid sõnamänge.

 https://learningapps.org/display?v=pqgh9sf3c20

https://learningapps.org/display?v=piaxgh5pk21

Tormilaidude rühma õpetaja Birgit Pikker on välja pakkunud keele õppimiseks 5-6 aastastele lastele tarbeesemetega seotud sõnamängu.

https://learningapps.org/display?v=pujc17uyc21

Lainelaidude rühma õpetaja Anna Faizrahmanova digimängud on suunatud eelkõige 6-7 aastastele lastele. Lapsevanemad saavad veebikeskkonnas koos lastega mängida järgmistel teemadel sõnamänge: kehaosad, toiduained, kodu- ja metsloomad. 

 https://learningapps.org/display?v=p4kh7gmen20

https://learningapps.org/display?v=puyvpm2xk20

https://learningapps.org/display?v=pizuaajka20

https://learningapps.org/display?v=pvzctnfu221

Pakutud mängud võivad olla kasulikud mitte ainult lasteaia kasvandikele, vaid ka nende vanematele, kes soovivad õppida koos lastega eesti keelt. 

Soovime kõigile edu eesti keele õppimisel!

В этом учебном году при подготовке к LAK-kuu учителя эстонского языка в группах языкового погружения в Таллиннском детском саду Кихну учитывали то, что некоторые дети находятся дома.

На собрании рабочей группы обсуждались различные варианты, как сделать, чтобы каждый ребёнок смог быть активным участником и продолжал изучать эстонский язык в увлекательной форме.

Учитель Anna Faizrahmanova предложила подготовить для детей интересные игры, сделанные в интернет среде на разные темы.

Учитель группы Päikesekillud Külli Loopmann подготовила для детей, которые только начали учить эстонский язык, игру про домашних птиц: https://learningapps.org/display?v=pv5eia55321  

Учитель группы TUULEKILLUD Linda Niglas создала для детей 3-4 года игру про времена года: https://learningapps.org/display?v=patzi1waa21

Учитель группы Merelaiud Milana Drobysheva предложила для детей 4-5 лет игру: https://learningapps.org/display?v=pqgh9sf3c20 , в которой нужно найти пару по теме бытовая техника.

Учитель группы Värvikillud Michelle Marie Elisabeth Tiit тоже сделала игру для детей 4-5 лет, в которой дети, с помощью взрослых могут поупражняться в знании слов на эстонском языке по весенней тематике: https://learningapps.org/display?v=piaxgh5pk21

Учитель группы Tormilaiud Birgit Pikker приготовила для детей 5-6 лет игру https://learningapps.org/display?v=pujc17uyc21   про школьные принадлежности.

Учитель группы Lainelaiud Anna Faizrahmanova предлагает для детей, которые уже в этом году пойдут в школу, несколько игр, в которых дети смогут вспомнить слова по темам: части тела, продукты, домашние и дикие животные:

https://learningapps.org/display?v=p4kh7gmen20

https://learningapps.org/display?v=puyvpm2xk20

https://learningapps.org/display?v=pizuaajka20

https://learningapps.org/display?v=pvzctnfu221

 Предложенные игры могут быть полезными не только для воспитанников детского сада, но и для их родителей, если они недавно приехали к нам из других стран и в данный момент изучают эстонский язык.

Желаем всем успехов в изучении эстонского языка!

Руководитель рабочей группы по частичному погружению Татьяна Мосягина