04.04.2018

LAK-kuu üritused Tallinna Kihnu Lasteaias

Head lapsevanemad, õpetajad ja huvilised! Olete kõik oodatud Tallinna Kihnu Lasteaeda LAK- kuu raames läbiviidavatele sündmustele

12.aprill, 2018 toimub LAK- kuu raames Tallinna Kihnu Lasteaias Laululootsikus,

17.30-18.30 koolitus „Koos perega mängima“

        sihtgrupp: lapsevanemad ja õpetajad

Kõikidele osalejatele kaasa infovoldik mängudest

17.30 – kogunemine

17.40 – projekti lühitutvustus õpetaja Ekaterina Pochukaeva poolt

17.50 – keelemängude tutvustus ja mängimine

18.10 – arvutamisoskust arendavate mängude tutvustus ja mängimine

Registreerimine koolitusele kuni 10.04. 2018, registreerimine lingil www.connect.ee/uuring/398638261/

Küsimuste korral info telefonil 53358257; 6701967-õppealajuhataja Anne-Ly Rumma

 

17.aprill, 2018 toimub LAK-kuu raames Tallinna Kihnu Lasteaias Laululootsikus, 11.00-12.30

11.00- kogunemine

11.10 -teatrietendus  Värvikildude rühma laste esituses „Koolipäev Lottemaal“ 

11.45- õpetaja Urve Ehastu poolt läbi viidud seminar “ Keeleõppe võimalused läbi dramatiseeringu“

 sihtgrupp: keelekümblusrühmade õpetajad ja teised huvilised

Registreerimine üritusele kuni 16.04, registreerimine lingil www.connect.ee/uuring/398649324/

Küsimuste korral info telefonil 53358257; 6701967-õppealajuhataja Anne-Ly Rumma

 

25.aprill, 2018 toimub LAK- kuu raames Tallinna Kihnu Lasteaias Laululootsikus,

13.00- 15.00 koolitus „Õpime keelt Päevasõnaga mängides“

                                   sihtgrupp: õpetajad

12.45-13.00 – kogunemine

13.00 – 13.30- Päevasõna idee ja võimaluste rakendamiste võimalused   õppe-ja kasvatustegevuste läbiviimisel

13.30-14.45 – ühe õppe- ja kasvatustegevuse läbimängimine

14.45-15.0    – kokkuvõte ja tagasiside läbi mängitud tegevusest

 Registreerimine koolitusele kuni 20.04. 2018,osalejate arv piiratud, kuni 20. Registreerimine lingil www.connect.ee/uuring/398749053/. Küsimuste korral info telefonil 5122875 - direktor Eve Kalimulina