06.01.2017

Laps läheb kooli 1. septembril 2017

LAPS LÄHEB KOOLI ESIMESSE KLASSI 1. SEPTEMBRIL 2017

Esimesse klassi läheb laps, kes on 1. oktoobriks 2017 saanud seitsmeaastaseks.
Lapsevanemal tuleb Tallinna Haridusametile esitada taotlus lapsele elukohajärgse kooli määramiseks.
Taotlusi saab esitada 1.-15. märtsini 2017.
Kuidas taotlust esitada?
Taotluse saab esitada kas:
 eKooli keskkonnas www.eKool.eu (eKooli pääseb ka internetipanga ja www.eesti.ee kaudu) või
 paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a).
Miks taotluse esitamine on vajalik?
Taotlusest selgub lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis. Samuti saab vanem avaldada oma soovi kooli valikul.
Koolikoht määratakse ka siis, kui taotlust ei esita, kuid vanemal jääb kasutamata võimalus anda teada oma eelistusest.
Mille alusel kool määratakse?
Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.
Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.
Millal ja kuidas ma saan teada, missugune kool minu lapsele määrati?
Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist.
Kui esitasite taotluse eKoolis, saate teate e-posti aadressile.
Kui esitasite taotluse paberil, saate teate postiga lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.
Mida mul tuleb teha, kui olen teate kätte saanud?
Hiljemalt 10. juuniks tuleb vanemal koolikoht kinnitada või sellest loobuda. Kui saite teate eKooli kaudu, saab seda teha eKoolis, kui paberil, tuleb teavitada kooli.
Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
Kui loobun määratud koolikohast, siis kuidas saan lapse panna teise kooli?
Sel juhul tuleb lapsevanemal iseseisvalt leida kool, kus on vaba koht.
Peale 11. juunit võivad koolid õpilasi vabadele kohtadele vastu võtta kooli vastuvõtukorra alusel.
Milliseid muid võimalusi on 1. klassi astumiseks?
Vanem võib valida koolikoha ka ülelinnalise vastuvõtuga koolis või klassis (vastuvõtt vestluste alusel), samuti era- ja riigikoolide hulgast.
Ülelinnalise vastuvõtuga koolides ja klassides toimub vastuvõtt enne 1. märtsi. Teave vastuvõtu korraldamisest avaldatakse koolide kodulehtedel.
Kust leian täiendavat informatsiooni kõikide Tallinna koolide kohta?
Kõikide Tallinna koolide kontaktid ja info leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt (rubriik: Kontaktid) ning koolide kodulehtedelt.
Kas 6-aastane laps võib kooli minna?
Vanema soovil võib kooli minna ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega lasteaia hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.
Kui laps lasteaias ei käi, tuleb avaldus koolivalmiduse hinnangu saamiseks esitada Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjonile.
Mida teha, kui ma ei soovi last elukohajärgsesse kooli panna?
Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli, on lapsevanemal kohustus sellest teavitada Tallinna Haridusametit.
Teavitada saab kas haridusameti kodulehe (rubriik: Kool > Õppima asumine > Esimene klass) või järgmiste kontaktide kaudu:
Viivi Lokk, juhtivspetsialist, 6404 549, viivi.lokk@tallinnlv.ee
Urmas Sadam, vanemspetsialist, 6404 980, urmas.sadam@tallinnlv.ee
Piret Rõõmussaar, vanemspetsialist, 6404 596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee
Milena Pogodajeva, peaspetsialist (erikoolid), 6404 657, milena.pogodajeva@tallinnlv.ee
Natalja Lapikova, vanemspetsialist, 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee

 

Tallinna Haridusamet
Estonia pst 5a, Tallinn 10143
Tel: 6404590
haridusamet [ät] tallinnlv.ee
www.haridus.ee