04.10.2017

LASTEAEDA TUNNUSTATI ROHELISE LIPUGA

22. septembril 2016 liitus lasteaed Maasikas ülemaailmse keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline kool“. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts, toetab Tallinna Keskkonnaamet ja tegevusi korraldab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Liitumise eesmärgiks oli soov, et lasteaed oleks keskkonnasõbralik, kus  pööratakse tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele nii õppe-kasvatustöös kui asutuse haldamisel.

Programmi käivitamiseks moodustati lasteaias keskkonnatöörühm, tehti keskkonnaülevaatus, kus vaadeldi kõiki Rohelise kooli teemasid, töötati välja asutuse keskkonnapõhimõtted ja  koostati keskkonnategevuskava.

2016/17 õppeaastal keskendusid Rohelise kooli tegevused kolmele teemale: Elurikkus, õueala ja globaalne kodakondsus. Elurikkuse ja looduse teema raames osalesid Päikese rühma 5-6 aastased lapsed projektis „Suur taimejaht“: uuriti võilille ja pihlakat ja valmistati koostöös lastevanematega lasteaia õueala makett. Kõik rühmad viisid läbi õueõppe tunde, õuealal toimus orienteerumisüritus „Uuri , avasta, tegutse“. Rühmades  kasvatati köögivilja- ja maitsetaimi, lilli, mis kevadel peenrasse istutati ning korrastati koos lastevanematega õueala. Koos sõpradega Kopli lasteaiast tähistati mihkli-, mardi-, kadri- ja vastlapäeva ning maslenitsat, õpiti tundma Eesti pärimuslikke laulu-, tantsu- ja kunstimänge, osaleti linnaosa ühisürituste ja ülelinnalistel  konkurssidel.

Ainult teadmised ei kujunda lapse suhtumisi ja hoiakuid. Programmis osalemine peab õpetama last nautima looduses olemist, oskust kogeda ja vaadelda, mõista ökoloogilisi seoseid, mõista inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi. Selle tulemusena oskab laps ennast ja ümbritsevat keskkonda väärtustada, õigesti käituda, teha keskkonnaotsuseid ning on tuleviku suhtes vastutustundlik.

26. septembril toimunud Tallinna haridusjuhtide konverentsil tunnustati meie lasteaia tegevusi Rohelise kooli programmi raames ROHELISE LIPUGA. Lipp antakse keskkonnasõbralikule haridusasutusele kaheks aastaks. 

See on väga suur tunnustus, mis kindlasti innustab kogu kollektiivi ka edaspidi Rohelise kooli programmis osalema ja oma lasteaeda keskkonnasõbralikumaks muutma.