17.02.2021

LASTEAIA TÖÖKORRALDUS TÄIENDATUD 10.MAI 2021

Täpsustav info lasteaia töökorraldusest alates 13.mai

COVID-19 tõkestamiseks rakendame alljärgnevaid ennetusmeetmeid:

Haridus- ja Teadusministeeriumi infokirjas 13.05.2021 on juhistetest lähtuvalt 

  • Lastega tuleb olla ilmaolusid arvestades võimalikult palju õues. Selleks palume, et lastel oleks ilmastikukindel riietus õuetegevusteks (ilmastikule vastavad jalanõud ja üleriided. Palun varustage laste riided nimega);
  • Hoiduda tuleb jätkuvalt vanemate lubamist lasteaia hoonesse. Laste üleandmine on soovitav korraldada võimalusel väljaspool hoonet. Seega palume lasteaia hoonesse mitte siseneda (vajadusel ainult kokkuleppel õpetajaga ja maskis)Sõimerühma vanemad võivad alates 10.05 tuua lapse hommikul rühma (laps riietub lahti koos õpetajaga) ja õhtul vihmase ilma korral tulla tuppa järgi (1 vanem korraga ning laps tuleb riietada kiirelt). Pere teise lapse (aiarühmas oleva) puhul  oodata last õues.  
  • Üritused võivad toimuda vabas õhus ja lasteaia lõpupidu võimalikult väikese osalejate arvuga. Huvitegevus võib õues toimuda. Mais alustas Meero ja Mydance.

1.Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete piirangute täitmine. Lasteaia töötajad järgivad isiklikku ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine. Rühmade vahel välditakse kontakte. Kõikidel lasteaia töötajatel on olemas IKV ja neid kasutatkse. Lasteaias olevad ruumid ei ole ühiskasutuses. 

2.Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata. Palume Teil olla lapse nohu ja köha osas väga tähelepanelik, lakkamatult ninast voolava nohu puhul saadame lapse tagasi ka päeva jooksul.

3.Palume vanemal helistada rühma videofonolukku ning õpetaja avab fonolukuga ukse. AVAGE ISE UKS JA LASKE LAPS KORIDORI. SAMUTI SAAB VAJADUSEL VANEM EDASTATUD UKSEKOODIGA LAPSELE UKSE AVADA.  Kui lapsed käivad erinevates rühmades siis tuleb helistada fonokellal mõlema lapse rühma uksekella, et õpetaja teaks last oodata. Personali tervise huvides, vältimaks personali külmetumist ja viibimist tuuletõmbes palume lapsevanematel mitte jääda ootama, et õpetaja tuleb lapse lasteaeda tulekul ja lahkumisel ust avama. Kraadimine toimub rühmaruumis kui laps on lahti riietunud. Juhul kui lapsel on palavik, siis helistame koheselt.

4.Palume lasteaia hoonesse mitte siseneda (vajadusel ainult kokkuleppel õpetajaga ja maskis)Sõimerühma vanemad võivad alates 10.05 tuua lapse hommikul rühma (laps riietub lahti koos õpetajaga) ja õhtul vihmase ilma korral tulla tuppa järgi (1 vanem korraga ning laps tuleb riietada kiirelt). Pere teise lapse (aiarühmas oleva) puhul  oodata last õues.  
Palun järgige lasteaia töötajatega suhtlemisel  2+2 nõuet.
Lapsevanematel ei ole lubatud siseneda lasteaia hoonesse ilma maskita.

5.Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav lasteaia õuealal viibida võimalikult lühikest aega.

6.Palume lastele kodust mänguasju kaasa mitte anda. Isiklik kaisuloom on lubatud magamise ajaks ja parem kui seda koju ei viida.

7.Lastega planeeritud õppetöö läbiviimiseks palume laps lasteaeda tuua hiljemalt 9.30. Õpetajad alustavad siis hommikuringi ja tegevustega. Hilisemal lasteaeda tulemisel palun teavitada. Liikumistegevused toimuvad  aiarühmadel  õues.

8.Kõik rühmad viibivad ilmastiku olusid arvestades õues nii palju kui võimalik ning ka üritused toimuvad õues. Palume tagada lapsele õuetegevusteks ja 2 korda õues viibimiseks sobiv riietus. (2 paari kindaid, ilmastikule vastavad jalanõud, soojad ja vihmakindlad üleriided)

9.Palume koheselt teavitada pere eneseisolatsioonist või lapse haigestumisest seoses koroonaga. Pereliikmete isolatsiooni ajal palume hoida lapsi kodus. Laste või personali haigestumisel võidakse vajadusel Terviseameti poolt rühm(ad) karantiiniga sulgeda. Lastel ja rühma personalil tuleb jääda koju isolatsiooni.  Lapsevanemal on õigus võtta kanantiini ajaks haigusleht, kui juhtum on Terviseametis kinnitatud. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõttu vabastatakse siis vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest  rühma sulgemise perioodiks (https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades#kohatasuvabastus).

10.Huvitegevus algas õues 03.05.2021.

Tallinna Lille Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaan asub SIIN