17.11.2021

LILLE LASTEAIA TULEVIKUTEGIJAD

Digivahenditega õppimise ja mängimise osas on Lille lasteaed teinud viimastel aastatel suuri hüppeid uute võimaluste suunas! Lasteaed on taotlenud ja saanud rahastust ProgeTiigri projektide kaudu ning panustanud ka ise uute robotite, Lego Education komplektide ostmiseks.

Lille lasteaia aiarühmade lapsed osalesid oktoobris, novembris ProgeTiigri Tulevikutegijad 2021 õpilasüritusel ning panid enda programmeerimisoskused proovile lasteaia uute robotitega mTiny, maastikurobot ja Roboblog rong. ProgeTiigri Tulevikutegijad 2021 ürituse eesmärk ongi jagada teistega häid kogemusi ja lahendada robotitega erinevaid ülesandeid. Ainevaldkondi lõimivaid õppetegevused mõtlesid välja, viisid läbi ja juhendasid õpetajad Lembi ja Maris, Monika ja Tiia ning Riina ja Reet.

Lõvilõugade rühma 6-7a lapsed lahendasid programmeerimisülesandeid robot mTinyga. Matemaatikaülesannete lahendamine koos mTiny robotiga tegi liitmise ja lahutamise tegevuse huvitavaks. Laps juhtis roboti koos ülesandega juhtpliiatsil navigeerides teise lapse juurde, kes omakorda, leides ülesandele vastuse, juhtis roboti vastava numbriõuna juurde. Kõik lapsed said robotiga arvutada ja nii saadi roboti juhtimine ka  kiirelt selgeks.

Pääsusilmade ja Kassikäppade rühma lapsed õppisid tegevustes kasutama mTiny roboti koodirida, et etteantud ülesandeid lahendada.

Roboblog rongi Coding Expressiga ehitasid kõikide rühma lapsed erinevaid radasid rongimänguks ja lahendasid liiklusolukordi. Eriliste oskustega vedur oli laste jaoks põnev. Programmeerimiskleepsud lisasid mängule juurde tegevusi ja hääli. Ehitusmängu kaudu korrati ja õpiti mitmeid mõisteid, tundma värve ning vasakut ja paremat poolt. Laste rongiteede ehitamised muutuvad nüüd järjest keerulisemaks. Osatakse omavahel ülesandeid delegeerida, koostööd teha, järgida mängudes liikluseeskirju.

Maastikurobotiga said tuttavaks kõik aiarühmade lapsed. Robotit juhiti kahte moodi nii tahvliga ja ka nuppudega programmeerides. Mõlemat moodi juhtimine saadi ruttu selgeks. Laste lemmik ongi uus maastikurobot, sest temaga saab õues mängida ning oskusi katsetada. Robotiga tehti võidusõitu, saadeti teineteisele kirju, transporti kive ja tõrusid ning mõõdeti vahemaid.

Ka vanematele toimus 16.novembri õhtupoolikul lõbus maastikurobotit tutvustav õpituba, kus juhendajateks olid peamiselt lapsed ja vajadusel õpetajad. Koos vanemaga tegutsemine tekitas põnevust, elevust, eduelamust ja rõõmu.

Kõik läbiviidud tegevused registreeriti rahvusvahelise programmeerimisnädala Code Week 2021 programmis, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ning digitaalset kirjaoskust. 

Lapsed robotitest: Küll nendega on ikka põnev! Nad on nii targad ja oskavad igasuguseid  asju teha!

Õpetajad robotitest: Head abilised õpitu kinnistamiseks, uue õppimiseks ja laste koostööoskuse arendamiseks!

Rõõmus meel ja eduelamused sobivad hästi novembrikuusse, sest on heaolu teemakuu.