05.04.2017

Läbitud sai koolist väljalangemise ennetuse välisprojekti esimene etapp

Aprillis sai Tallinna Haridusametil ja haridusasutustel läbitud esimene etapp URBACT III välisprojektist „IMPACT on ESL“. Tegu on URBACT II „Lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks – PREVENT“ jätkuprojektiga.

URBACT III projekti „IMPACT on ESL“ esimene etapp algas 10. oktoobril 2016 ning lõpeb 10. aprillil 2017. Projektis osalevad üheksa riigi linnad: Gent, Tallinn, Gothenburg, Berliin, Nantes, Aveiro, Barcelona ja Sofia linn ning Ampelokipi-Menemeni omavalitsus.

Projektis vahetavad partnerlinnad PREVENT projektis saadud kogemusi seoses lapsevanemate kaasamisega koolist väljalangemise ennetamisse ning juurutavad head praktikat. Jätkuprojekti esimeses etapis saavad partnerlinnad tuge projekti teemaga seotud edasiste tegevuste kavandamiseks ja põhitaotluse koostamiseks.

Tallinna Haridusameti loodud töörühm planeerib koolist väljalangemise ennetamise meetmeid, arvestades individuaalset ja sotsiaalset ning kooli ja linna tasandit. Koostööd tehakse erinevate sihtgruppidega.

20. veebruaril ja 7. märtsil toimusid töörühma seminarid, kus Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant Kadri Kallip andis ülevaate varakult haridussüsteemist lahkunud noorte olukorrast ning peamistest ennetus-, sekkumis- ja taasintegreerimismeetmetest Eestis ja teistes EL riikides. Arutleti peamiste väljalangemise riskitegurite üle projektikoolides, probleemistiku analüüsimisel kasutati iPESTLE meetodit. Üheskoos mõeldi, millised on ennetavad ja sekkuvad meetmed, mis toetavad õpilaste püsimist koolis ning vähendavad väljalangemist. Samuti arutleti, milliseid väljalangemist takistavaid meetmeid peavad koolide esindajad oma koolides kõige enam või kõige vähem tõhusateks.

Lisaks analüüsiti eelmise URBACT projekti „Lapsevanemate kaasamine varajase koolist väljalangemise ennetamiseks – PREVENT“ raames väljatöötatud Tallinna tegevuskava „Lapsevanemad kooli” tegevusi.

Töörühma 13. märtsi seminaril andis kliiniline lastepsühholoog ning Verge metoodika treener Airiin Demir ülevaate käitumisraskustega lapsest koolis ning efektiivsetest ennetus- ja sekkumisstrateegiatest. Kokkuvõtteks sõnastasid koolide meeskonnad kõige olulisemad teemad nende koolides, ootused projektile ja võimalikud projektitegevused projekti 2. etapis.

Projekti töörühma seminaridel osalesid seitsme kooli – Tallinna 21. Kooli, Tallinna Kunstigümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Pae Gümnaasiumi, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi, Tallinna Südalinna Kooli ning Tallinna Ühisgümnaasiumi – meeskonnad ning Tallinna Haridusameti esindajad.

URBACT III projekti „IMPACT on ESL“ üldinfo

 

Foto: Avaseminari külaskäik Gustav Adolfi Gümnaasiumisse

partnerlinnade esindajad GAG maja ees enne kooli külastust.jpeg

 

Uudise rubriigid: