15.11.2017

Lagle puiestee on liiklusele avatud

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatud Lagle pst rekonstrueerimistööde eesmärgiks oli jalakäijatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine, olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, parkimisvõimaluste parendamine ning sajuveekanalisatsiooni rajamine.

Rekonstrueeritud Lagle puiestee pikkus on 115 meetrit. Ehitustööde mahus rajati tänavale viie meetri laiune  kahesuunaline asfaltkattega sõidutee ning kahe meetri laiune asfaltkattega kõnnitee. Liikluse rahustamiseks rajati sõiduteele künnis ja  parkimisvõimaluste parandamiseks 35 parkimiskohta. Ülekäiguradadele paigaldati vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Tänavale rajati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustati Lagle puiestee rekonstrueerimist  11. septembril. Projektdokumentatsiooni koostas Reaalprojekt OÜ. Ehitustöid teostas ALTOS Teed OÜ ja ehitustööde lepinguline maksumus on ca 194 000 €.

Lagle puiestee on tänav Tallinnas Kristiine linnaosas Lilleküla asumis.