31.05.2021

Lahtised õppetegevused

Maikuus viisid kõikide vanuserühmade õpetajad läbi lahtiseid tegevusi oma maja kolleegidele.

Tegevuste eesmärk oli vahetada kogemusi digi- ja robootiliste vahendite lõimimisest õppetöösse erinevates vanuserühmades. Lasteaia robootilistest vahenditest kasutati seekord Sphero robotpalle, Qobo tigu, mTiny robootikakomplekti ja Ozobot roboteid. Vanemates vanuserühmades lisati ka tahvelarvuti võimalusi: avati QR koode ja loositi ülesandeid Spinner loosirattaga.
Tegevused on üks etapp õpetajate digipädevuse arendamise kavast.