24.05.2021

Lahtiste uste kuu. Avatud õppetegevused Taime Lasteaias.

Aprillis viisid kõik Taime Lasteaia rühmade õpetajad läbi avatud õppetegevused, kus vahetati ideid igapäevasest õppe- ja kasvatustegevuse rikastamisest. Õppetegevustest oli tehtud ka videod, mida huvilised saavad vaadata.

Sõimerühm "Sinilill"

Tatjana Kostjanaja "Теремок":

Jelena Razinkova "Весна":

Aiarühm "Kelluke"

Anžela Volkova "Природа и природные материалы":

Natalja Kablutško "Путишествие в мире математики":

Aiarühm "Meelespealill" (osaline keelekümblus)

Valentina Pavlovskaja "Cвойства воды":

Kiira Roopärg "Looduses otsimine":

Liitrühm "Päevalill"

Irina Dudka "Taimed":

Marika Johanson "Rahvaluule ja loodus":

Meeldivat vaatamist!