18.09.2020

Lapse käeline tegevus tasandusrühmas.

Tasub teada, mida paremini on arenenud lapse peenmotoorika, seda paremini areneb ka lapse kõne. Aita lapsel arendada käelist tegevus!

Peenmotoorika on käte ja silmade koostöö, sõrmede liikumise nõtkus ja täpsus: esmalt haaramine, siis söömine, lõikamine, riietumine ning hiljem kirjutamine ja joonistamine.

Meie lasteaias toimub erivajadustega lapse arendamine käelise tegevuse kaudu kõigepealt tasandusrühmas. Käelise tegevuse kaudu arenevad lapse tunnetuslikud ja loomingulised võimed ning ta omandab hulga vajalikke oskusi. Kunstiga tegelemine pakub lastele rõõmu, põnevust ja rahulolu. Laste kujutav looming saab kunstilise-loomingulise iseloomu teadmiste, oskuste ja vilumuste kasvades.

   

Paber on laste käelise tegevuse arendamisel väga tänuväärne materjal. Paberi abil saab mängida kuulamismänge, paberit saab ribastada, kortsutada, visata, puhuda jne.

Lapse peenmotoorika arengus on väga oluline voolimine. Laps tutvub voolimismaterjali niiskuse ja plastilisusega. Savitüki plastilisus tekitab temas soovi muuta selle kuju, pigistada ja muljuda seda.