14.12.2021

Lapse arengu hindamisvahendi pilootprogramm Tammetõrus

Haridus- ja Noorteametis on arendamisel uus e-hindamisvahend, mis on mõeldud lasteaiaõpetaja toetamiseks viieaastaste laste arengu hindamisel viies valdkonnas. Tammetõru lasteaed osales pilootprogrammis, millega testiti lapse arengu hindamise instrumenti. Uuringusse valitud lapsed said tahvelarvutis lahendada erinevaid ülesandeid, tegevust juhendas õpetaja.

Suur tänu lapsevanematele, kes lubasid oma lastel uurimuses osaleda ning õpetaja Jannele, kes viis lastega teste läbi. 

Rohkem infot uue hindamisvahendi kohta saab lugeda siit.