28.02.2018

Lapsehoiuteenuse hüvitamine 2018. aastal

2018. aastal on lapsehoiuteenuse hüvitise määr 166 eurot ühes kalendrikuus lapse kohta. Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kes hooldab last lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel. Lapsehoiuteenuse hüvitamisel tuleb kinni pidada järgmistest nõudmistest:

  • rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Hooldaja, kellel on lapse perekonnas hooldamise leping sõlmitud Tallinna linnaga ja kellele Tallinna linn maksab lapse perekonnas hooldamise eest toetust, ei pea rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linna elanik;
  • lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;
  • laps, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja;
  • isikutele, kes ostavad teenust mahus, mis on võrdne hüvitise pooleteisekordse määraga või sellest suurem, makstakse hüvitist 100% hüvitise määrast;
  • inimestele, kes ostavad teenust pooleteisekordsest hüvitise määrast väiksemas mahus, kuid mitte vähem kui hüvitise määr, makstakse hüvitist 50% hüvitise määrast;
  • hüvitist ei maksta isikutele, kes ostavad teenust mahus, mis on väiksem hüvitise määrast;
  • tegevusloaga teenuse osutaja leiab lapsevanem, eestkostja või hooldaja ise;
  • hüvitist makstakse, kui lapsevanemale on lõpetatud vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmine. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja;
  • hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.

Toetuse taotlusi võtab vastu Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist
Maarit Aro (maarit.aro@tallinnlv.ee, 645 7622) aadressil Kloostri tee 6 (kabinet 114).

Vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 17.30
Teisipäev  9.00- -12.00
Neljapäev 9.00 – 12.00ja 14.00 – 16.30