19.01.2018

Lapsekeskne metoodika lasteaias

18-19.01.2018 toimus Asunduse Lasteaias Hea Alguse Koolituskeskuse kursus: Lapsekeskne metoodika lasteaias.

Kursuse eesmärgiks on lapsekeskse mõtteviisi ja lapsekeskse õppemetoodika põhimõtete tutvustamine ja praktiliste võtete omandamine nende rakendamiseks alushariduse riikliku õppekava elluviimiseks.

Kursusel osalesid õpetajad nii meie lasteaiast kui ka teistest lasteaedadest. Teine osa kursusest toimub juba 28.02-01.03.2018 Asunduse Lasteaias.

Rohkem infot siin: