07.05.2018

Lapsevanema rahulolu küsitlus

Hea lapsevanem,

pöördume Teie poole palvega osaleda SA Innove korraldatavas rahulolu küsitluses, mille käigus kogutakse infot lasteaia õpetajate ja lastevanemate lasteaiaga rahulolu kohta.

Küsitluses osalemine ja küsimustikele vastamise aeg on 7.05.-10.06.2018.

Küsimustikule saab vastata, kui avada järgnev link:

https://www.innove.ee/uuringud/rahulolu/alushariduses/rahulolukusitlus-lastevanematele/