08.02.2019

Lapsevanemate rahulolu analüüs 2019

Vanemate rahulolu uuring viidi läbi 19.-31. jaanuar 2019.a. ning sellest võttis osa 141 vanemat. Uuringu eesmärgiks on saada tagasisidet lasteaia tugevustest ja kitsaskohtadest ning selgitada välja parendamist vajavad valdkonnad.

Rahulolu analüüsiga saad tutvuda siin!

Täname kõiki, kes vastasid!

Juhtkond