27.01.2021

Lapsevanemate üldkoosolek 2. veebruar, kell 18:00

2. veebruaril kell 18.00 toimub lapsevanemate üldkoosolek veebi vahendusel, link https://youtu.be/ORcM0ofGLX0
Teemad:

Õppetöö ja toitlustamise korraldus muutuvas olukorras.

Loeng "Õpilase vaimne toimetulek distantsõppes ja selle järel" - Lea Mardik, Innove Rajaleidja Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa piirkonna juht. Loengu käigus keskendutakse järgmistele teemadele: 

  • kontakttunni ja virtuaaltunni plussid ja miinused
  • kodu ja kooli koostöö distantsõppe ajal
  • millist tuge ootab laps kodus õppides
  • õpilaste vaimne tervis

Klassikoosoleku aja ja lingi saadab klassijuhataja.