13.09.2020

Lapsevanemate üldkoosolek 29. septembril

Austatud Arte koolipere

 

Kuna viimastel andmetel näitab COVID 19ga nakatunute arv pealinnas kasvutrendi, toimub lapsevanemate üldkoosolek videosilla vahendusel teisipäeval, 29. septembril kell 18:00.

Distantskoosoleku link jõuab kooli kodulehele ja vanemate e-posti aadressidele 28. septembril.

 

Päevakord:

  1. 2020/2021. õppeaasta eesmärgid (direktor).
  2. Päevakajaline  info (õppealajuhatajad).
  3. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2019/2020. õppeaastal
  4. 2020/2021. õppeaasta hoolekogu koosseisu kinnitamine (hoolekogu esinaine).

Palun tutvuge eelnevalt korraga „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”

 

NB! Pikendasime ARTE hoolekogusse kandideerimise aega. Palun kõigil lapsevanematel, kes soovivad kandideerida, saata sooviavaldus hiljemalt 25.09.2020 e-posti aadressile direktor@arte.edu.ee

 

  1. Vastused klassikoosolekutel esitatud küsimustele.

 

Klassikoosolekud toimuvad 17.09.

Info nende korralduse kohta saadavad klassijuhatajad.


Heade soovidega

Sirje Ebral

direktor

Uudise rubriigid: