07.12.2017

Lasnamäe Linnaosa Valitsus jagab korteriühistule libedusetõrjeks tasuta graniitkillustikku

Lasnamäe Linnaosa Valitsus võtab korteriühistutelt vastu avaldusi ajavahemikul 07.12.2017-07.01.2018 graniitkillustiku jagamiseks. Käesoleval talveperioodil antakse esimesele 300-le avalduse vormi täitnud korteriühistule tasuta kolm graniitkillustikuga täidetud 25 kg kotti.

 Puistematerjalide soovi korral palume korteriühistu juhatusel täita Lasnamäe linnaosa veebilehel olev vorm.

„ Seoses talveolude saabumisega kutsume inimesi ettevaatusele ja juhime kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede hoolduskohustusele. Linnaosavalitsus pakub ka sel aastal korteriühistutele oma abi ning aitab kaasa tänavate heakorrale, ja mis peamine, ohutuse tagamisele,“ – lisas Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

 

Puistematerjali hakatakse väljastama Paevälja pst 5 kinnistult alates 02.01.2018, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt saadetud kinnituskirja alusel.