14.11.2016

Lasnamäe Linnaosa Valitsus jagab korteriühistutele libedusetõrjeks tasuta graniitkillustikku

Lasnamäe Linnaosa Valitsus võtab korteriühistutelt vastu avaldusi graniitkillustiku jagamiseks. Iga aadressi kohta antakse tasuta kuni kolm graniitkillustikuga täidetud 25 kg kotti.

Igal korteriühistul on võimalik saada maksimaalselt kolm 25 kilogrammilist kotti killustikku. Puistematerjalide soovi korral tuleb korteriühistu juhatusel täita Lasnamäe linnaosa veebilehel olev vorm.

„ Seoses talveolude saabumisega kutsume inimesi ettevaatusele ja juhime kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede hoolduskohustusele. Meil on hea meel pakkuda korteriühistutele oma abi ning aidata kaasa tänavate heakorra, ja mis peamine, ohutuse tagamisele,“ – lisas Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Puistematerjali kättesaamise aluseks on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt e-posti teel saadetud kinnituskiri, kus on fikseeritud väljastatava puistematerjali kogus ja kättesaamise koht. Puistematerjali eraldamisega kaasneb kohustus elamu- ja korteriühistutel teostada libedustõrjet ka ühistu kinnistuga piirnevatel kõnniteedel.