23.11.2018

Lasnamäe Linnaosa Valitsus nõuab senises asukohas asfalditehase tegevuse lõpetamist

Sellel nädalal saatis Lasnamäe Linnaosa Valitsus pöördumise Keskkonnainspektsioonile ja Tallinna Keskkonnaametile, kus sõltumata piirkonna õhukvaliteedi uuringu tulemustest nõuab Lasnamäe Linnaosa Valitsus asfalditehase töö lõpetamist senises asukohas Väo karjääris.

Lasnamäe linnaosa valitsus edastab pöördumise teksti:

„Hr Relo Ligi
Tallinna Keskkonnaamet

Hr Neeme Kass
Keskkonnainspektsioon Harjumaa büroo

20.11.2018

Väo karjääris paiknev asfalditehas       

Keskkonnainspektsioonis 05.11.2018 toimunud nõupidamisel informeerisid  OÜ Verston Ehitus juhid kohalolijaid välisõhu kvaliteedi parandamise meetmest, mille kohaselt mindi  Väo karjääris 05.11.2018 üle masuudilt diiselkütusele.

Ettevõtte juhid lootsid kütteaine vahetusega välisõhu olukorda normaliseerida, kuid Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hinnangul ei ole praktikas see meede oodatud tulemusi andnud.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse töötajad on käinud Raadiku ja Mahtra elurajooni ümbruse õhu kvaliteeti visuaalselt hindamas ning seejuures tõdenud, et kütteaine vahetusega on muutunud  ainult lõhna iseloom. Ebameeldiv lõhn häirib jätkuvalt Lasnamäe elanikke ning meile laekub igapäevaselt murelikke ja lausa meeleheitlikke pöördumisi.

Teadaolevalt otsustab Keskkonnainspektsioon pärast mõõtmistulemuste selgumist ja analüüsi oma edasised tegevused asfalditehase sulgemise võimalikkuse osas.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on tekkinud olukorras seda meelt, et sõltumata mõõtmistulemustest 2019.a. kevadperioodil antud asukohas asfalditootmine ei jätkuks.

Lugupidamisega

Maria Jufereva-Skuratovski
Lasnamäe linnaosa vanem“

Uudise rubriigid: