09.08.2019

Lasnamäe Pae asumi keskuses hakkab korda tagama turvafirma

Lasnamäe linnaosa valitsus tellis mehitatud valve korra tagamiseks Pae promenaadil ja selle ümbruskonnas.

Pae turu piirkonnas on korduvalt esinenud probleeme avaliku korraga ja kohalikud elanikud kurdavad purjutajate huligaansuste pärast. „Oleme  koostöös kohalike elanike, ettevõtjate, politsei,  munitsipaalpolitsei ja Tallina ettevõtlusametiga võtnud kasutusele erinevaid meetmeid. Turvafirma mehitatud valve on üks neist sammudest, mis aitab kaasa avaliku korra tagamisele,“ selgitas Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään.

Andres Vään märkis, et tähtis on ka kodanike aktiivsus. „Tänu piirkonna aktiivsetele elanikele oleme saanud olulist infot ja nõu, mis aitab meil kiiremini ja paremini korda saavutada,“ rääkis Vään.

Linnaosa vanem rõhutas, et ka kohalikel  ettevõtjatel lasub vastutus ning alkoholiga kauplejad on kohustatud tagama avaliku korra nii kaupluses, baaris kui ka selle vahetus läheduses.

Sel kevadel alustati Pae promenaadi ehitusega, mis valmib septembris. Promenaadi valmimisega saab ka piirkond uue ilme - ala saab korraliku valgustuse, mis parandab jälgitavust ning muudab vaba aja veetmise paigaks. „Objekti valmimine muudab Pae piirkonna perekeskseks ja turvalisemaks paigaks ning võrreldavaks teiste Lasnamäe heakorrastatud aladega. Lisaks sellele kavatseme  2020. aastal korrastada  promenaadiga ristuvad kõnniteed,“ rääkis Vään.

Turvaettevõtte Articard OÜ valve alustab tööd 1. septembrist ning leping kestab 1. detsembrini. Pärast kolme kuud korraldatakse vajadusel uus turvateenuse hange, kus lähteülesande püstitamisel arvestatakse eelneva perioodi kogemustega.

Uudise rubriigid: